fluidfluidfluidfluidfluid

سوال جواب دانشجویی

سوالات و مشکلات خود را مطرح کنید تا سریع به جواب برسید

عنوان سوال : حلقه while در php
جعفر مرادیان - (سوال کننده)

منطق دستور while در php


نگارش دستور while 


پامتر های ورودی


نمونه کد

زهرا یعقوبیان


حلقه while یکی از حلقه های تکرار در PHP است که تا زمانی که شرط مشخص شده برقرار باشد، بلاک کد داخل آن را تکرار می کند. ساختار این حلقه به صورت زیر است:

while (condition) {
  // کدی که باید تکرار شود
}


در این حلقه، قبل از ورود به بلاک کد، شرط مشخص شده در قسمت condition بررسی می شود. اگر این شرط برقرار باشد، بلاک کد داخل while اجرا خواهد شد و سپس دوباره شرط بررسی می شود و اگر هنوز برقرار باشد، بلاک کد دوباره اجرا خواهد شد. این فرآیند تا زمانی ادامه پیدا می کند که شرط برقرار نباشد.


برای مثال، اگر بخواهیم اعداد از ۱ تا ۵ را با استفاده از حلقه while چاپ کنیم، می توانیم از کد زیر استفاده کنیم:

$i = 1;
while ($i <= 5) {
  echo $i . "<br>";
  $i++;
}


در این مثال، متغیر $i ابتدا با مقدار ۱ مقداردهی شده است. سپس در هر بار تکرار حلقه، عدد $i چاپ می شود و متغیر $i یک واحد افزایش می یابد. حلقه تا زمانی ادامه پیدا می کند که $i برابر با ۶ شود و شرط $i <= 5 دیگر برقرار نباشد.


حلقه while در PHP می تواند برای تکرار هر نوع کدی که نیاز دارید استفاده شود. همچنین، شرطی که در قسمت condition وارد می شود، می تواند هر نوع عبارت منطقی باشد که ارزش آن true یا false باشد. برای مثال، می توانید از یک عبارت شماره گیری تکراری استفاده کنید، مانند:

$number = 1;
while ($number <= 10) {
  echo $number . "<br>";
  $number++;
}


در این مثال، از یک متغیر $number برای شماره گیری استفاده شده است. حلقه تا زمانی که مقدار $number کوچکتر یا مساوی ۱۰ باشد، اجرا می شود و در هر بار تکرار، مقدار $number چاپ می شود و به مقدار یک واحد افزایش می یابد.


همچنین، می توانید از حلقه while برای پردازش داده هایی که در یک آرایه وجود دارند، استفاده کنید. برای مثال، می توانید تمامی مقادیر یک آرایه را چاپ کنید، مانند:

$colors = array("red", "green", "blue");
$i = 0;
while ($i < count($colors)) {
  echo $colors[$i] . "<br>";
  $i++;
}


در این مثال، یک آرایه به نام $colors تعریف شده است. حلقه تا زمانی که $i کوچکتر از تعداد مقادیر موجود در آرایه باشد، اجرا می شود و در هر بار تکرار، مقدار موجود در آرایه با شاخص $i چاپ می شود و $i به مقدار یک واحد افزایش می یابد.


در کل، حلقه while در PHP یکی از روش های تکرار کد است که به راحتی قابل استفاده است و می تواند در بسیاری از شرایط مورد استفاده قرار گیرد.

سوالی دارید؟

هر سوالی دارید فقط کافیه سوال خود را مطرح کنید تا از جواب هزاران کاربر سراسر اینترنت اگاه شوید.

نیاز داریم که شما با ما هماهنگ باشید آیا مایل هستید؟

میدونی مشاوره پروژه چیه؟

از صفر تا صد پروژه ات یک متخصص کمکت میکنه تا پروژتون رو انجام بدی نیاز به آموزش داری آموزشت میده باگ داری برات رفع میکنه