fluidfluidfluidfluidfluid
ارتباط گیری با مربی

ارتباط گیری با مربی

مربی عامل اصلی موفقیت است با داشتن مربی مناسب میتوانید در بسیاری از فعالیتتان موفق باشید. مربی فردی، عاقل و کار بلد است، که به شما مهارت های موفقیت را می اموزد این شما هستین که باید به خوبی به حرفایه مربی تان گوش کنید مربی علاوه براینکه میتواند به شما مهارت هارا به صورت حضوری بیاموزد. میتواند بصورت اموزش مجازی هم یاد بدهد،شما باید به مربیتان گزارش روزانه بدهید،و مهارتهایشان را به خوبی یاد بگیرید.

    حضوری

     

  بیشتر کلاس های اموزشی باید به صورت حضوری باشد، انگاه هم مربی هم دانش اموز با یکدیگر اشنایی بیشتر پیدا  می کنند، و بهتر نسبت بهم اشنا میشوند بایکدیگر تمرین می کنند و در صورتی که اشکال وجود داشته باشد با کمک مربی و تمرین تکرار ان را حل میکنند بهترین روش در یادگیری مهارت ها و فعالیت تشکیل کلاس ها به صورت حضوری است. 

    

  شبکه اجتماعی

  

    درصورتی که مشکلی برای دو طرفین به وجود بیایید میتواند غیر حضوری یا بصورت مجازی با یکدیگر در تعامل باشند یعنی میتوانند از طریق تماس تصویری، به صورت چت کردن  و...در ارتباط باشند زمانی که کرونا امده بوده بود،بسیباری از مربیان از این طریق با کاراموزان خود ارتباط داشتن که بسیار مفید،کارامد است. 


  گزارش

 

 گزارش یعنی اینکه انجام کار هایی که مربی به کاراموز خود میدهد،تا انجام بدهندبعد از اینکه ان فعالیت هارا انجام دادن یا اینکه مشکلی برایشان پیش امد و نتوانستند،  در این صورت بایدگزارش خود را به صورت پیام یا تماس به مربی خود برساند تامربی به فعالیت که بعداز ان قرار است به او بدهد، آگاه باشد تا فعالیتنی متناسب به روز قبل و بعد به او کار بدهد.


 تماس

 

  اگرروزی پیش امد که نتوانستن به صورت حضوری یا مجازی در ارتباط باشند،میتوانند از طریق تماس تلفنی به مربی یا مربی به کاراموز خود اطلاع بدهد.
 

نظرات

اولین دیدگاه را شما قرار دهید

درج نظر

دیدگاه خود را با ما به اشتراک بگذارید