fluidfluidfluidfluidfluid
نیاز کاربر چیست؟

نیاز کاربر چیست؟

یعنی اینکه کاربر به چه چیزهایی نیاز دارد، این نیاز است، که به مشتری انگیزه میده تا به سمت ان نرم افزار برود تصمیم گیریی نهایی او سبب استفاده و به کارد ردن ان خدمات است.

   کسب درامد

   

  اولین گام یا انگیزه اینکه فردی کاری را انجام میدهد، کسب درامد است هیچکس بدون درامد نمی تواند زندگی خود را سپری کند به همین خاطر است که مهم ترین گام و اساسی ترین گام کسب درامد است همه ما دوس داریم که با آسان ترین راه ممکن درآمد ماهانه ثابت داشته باشیم.


 یاد گیری مهارت 

 

   یاد گرفتن مراحل نرم افزار مهم ترین گام است که باید حتما یاد بگیرید با یادگیری مهارت ها و روش ها بسیاری را می توانید ارائه بدهید،انگیزه داشتن و کسب مدیریت مهارت یکی دیگر از نیازها مهم است که در یادگیری مورد توجه است، یادگیری با روش هایی می توانید مرور روزانه داشته باشید همانند یاداشت برداری کردن، حفظ کردن، درک مطلب، تجزیه و تحلیل کردن که از روش های یادگیری مهارت است در صورتی که مهارتی را یاد بگیرید بی ک می توانید از ان درامد عالی هم به دست اورید.


   سپری کردن وقت

  با یاد گرفتن مهارتی هم باعث میشود کسب درآمد،  


 امکان توسعهدریافت خروجی

نظرات

اولین دیدگاه را شما قرار دهید

درج نظر

دیدگاه خود را با ما به اشتراک بگذارید